Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassing en Tegenspraak

Alle orders van de klant, alsmede alle leveringen van A&L Technics bvba impliceren volledige goedkeuring, zonder enig voorbehoud, van de koper van deze algemene voorwaarden, met uitzondering van alle andere documenten zoals folders, catalogi, afgegeven door de verkoper en die enkel over een indicatieve waarde beschikken.

De annulering of niet-toepasselijkheid van een van de clausules in het kader van de algemene voorwaarden of in het kader van de bijzondere voorwaarden, zal niet leiden tot annulering van de andere algemene of bijzondere clausules, die blijven volkomen geldig en van toepassing.

Artikel 2: Informatie

De klant verklaart eveneens dat hij volledig op de hoogte is gesteld van de meest karakteristieke kenmerken en van de voorwaarden voor het gebruik met betrekking tot de producten en diensten die hij bestelt.

Artikel 3: Aanvaarding van de bestelling

De informatie die door de koper bij de bestelling wordt aanvaard, zijn bindend voor de koper: in het geval van een fout in de tekst van de gegevens van de ontvanger, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich bevindt zich voor het bestellen van het product.

Orders worden definitief nadat zij zijn bevestigd door de overeenkomst van de prijs door de koper. Elke wijziging of annulering van de bestelling door de koper kan niet in rekening worden gebracht en de betaalde prijs kan niet worden terugbetaald.

Aanbiedingen voor producten gelden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Artikel 4: Terugnames - Procedures

Een terugname van de producten zal worden onderworpen aan een formele overeenkomst tussen de verkoper en de koper. Iedere terugname, aanvaard door de verkoper in geval van zichtbare fout of van niet-conformiteit van de geleverde producten, zoals bepaald door de verkoper, verleent de koper voor het verkrijgen van de kosteloze vervanging daarvan, of een restitutie, met uitsluiting van elk andere vrijwaring of vordering tot schadevergoeding.

Een kopie van de factuur moet worden bijgevoegd, alsmede een schriftelijk bericht dat de reden voor deze terugkeer aangeeft. Wij zullen de uitwisseling of de terugbetaling binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst ervan behandelen. De kosten voor de terugname worden terugbetaald ook in het geval van een fout toe te schrijven aan ons.

A&L Technics bvba heeft het recht om de terugname te weigeren van alle goederen die beschadigd of reeds gebruikt zijn. De te retourneren goederen worden voldoende gefrankeerd en per aangetekende post verzonden naar het volgende adres: A&L Technics bvba, Ambachtstraat 34, B-3530 Houthalen-Helchteren, België.

Artikel 5: Prijzen

De prijzen vermeld bij A&L Technics zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.

A&L Technics bvba is onderworpen aan de Belgische wetgeving en de items voorgesteld in de e-shop worden vanuit België verzonden. De facturen worden opgesteld in Euro en zijn onderworpen aan belasting over de toegevoegde waarde (BTW) van 21% in België.

Een bijdrage in de verzendkosten worden toegevoegd aan het totale bedrag van de factuur. De producten worden geleverd tegen de prijs die van kracht was op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

De betaling van de prijs wordt verwacht op het moment dat de order is ontvangen.

Artikel 6: Klachten

Klachten en bezwaren worden altijd beschouwd met welwillende aandacht, zoals ter goeder trouw wordt verondersteld, te bestaan met een partij die de moeite neemt voor het uitleggen van haar situatie.

In geval van een geschil moet de klant eerst benadering zoeken tot A&L Technics om tot een minnelijke schikking te komen. Zo niet, is enkel de rechtbank van Hasselt bevoegd om een uitspraak te doen.